Hostelling International New York, New York

891 Amsterdam Avenue New YorkNY 10025, United States