Hotel DAYS INN YORK, New York

17700 HWY 17 NORTH New York36925, United States