Mounia Hotel, Fez

60, Bd zerktouni Fez30000, Morocco