Hotel Giada, Florence

Via Canto dei Nelli 2San Lorenzo, Florence50123, Italy