Hotel Angkasa, Pekanbaru

Jl. Setia Budhi No. 89 Pekanbaru28141, Indonesia