Hotel Mark, Munich

Senefelderstrasse 12Isarvorstadt - Sendling, MunichD-80336, Germany