Royal Hotel, Nimes

3, boulevard Alphonse Daudet Nimes30000, France