Hotel Novotel Leipzig City, Leipzig

Goethestr. 11 Leipzig04109, Germany
Hotel chain: Accor